Säännöt ja Vakuutussuhde

Kassan säännöt
Vakuutussuhde
  • Kassan vakuutettuja ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt, poikkeuksena lyhyet, alle kuuden kuukauden työsuhteessa olevat henkilöt. Vakuutussuhde on vapaaehtoinen. 
  • Työsuhde voi koostua useammasta yhtäjaksoisista työsopimuksista. Kuuden kuukauden raja voi tulla täyteen myös kahdesta tai useammasta peräkkäisestä työsopimuksesta. 
  • Hakemuksen saa työpaikalta henkilöltä, joka hoitaa osaston työsopimusasioita, sairauskassan toimistolta tai alla olevasta linkistä. 
  • Hakemus kassan vakuutussuhteesta on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
Lomakkeet 
  • Vakuutetun hakemuslomake (doc), (pdf)
  • Hakemus itsemaksavaksi vakuutetuksi (doc), (pdf
  • Lapsen liittäminen edunsaajaksi (doc), (pdf
  • Eläkeläisvakuutetun/muu vakuutetun hakemus (doc), (pdf
  • Valtakirja, kassankokous, (pdf
  • Eroilmoitus (doc), (pdf)Imatrankosken keskusta